Regulacje


Forum 4uj.pl – jest to w pełni bezpłatne forum dyskusyjne. Na forum może rejestrować się każda osoba, która wyrazi na to chęć.
Forum ma służyć wymianie poglądów w tematach zgodnych z profilem forum. Pomoc w rozwiązywaniu rożnych skomplikowanych problemów. Może być pomocne w nawiązywaniu współpracy. Za nieprzestrzeganie regulaminu, administracja może przyznać użytkownikowi ostrzeżenie lub w wyjątkowych sytuacjach wykluczenie z forum.
Rejestracja
Nie można rejestrować użytkowników z nazwą nie zgodną z polskim prawem (skojarzone z pornografią, obrażająca kogoś, czyjeś przekonania lub poglądy, itp.). Przy rejestracji obowiązkiem jest podanie prawdziwego adresu e-mail. W przeciwnym razie konto nie będzie zaakceptowane. Jeśli zostanie udowodnione iż użytkownik zarejestrował się na kilka nicków (nazw użytkownika), wszystkie te konta zostaną usunięte lub zbanowane(jeśli kilka osób będzie korzystać z tego samego komputera, adresu ip, proszę to nam zgłosić). Podpis może się składać maksymalnie z 500 znaków.
W podpisach nie można zwiększać czcionki, ani zmieniać kolorów tekstu. Można stosować jedynie pogrubienia, podkreślenia i kursywę. Zabrania się umieszczania w podpisie treści pornograficznych lub jednoznacznie kojarzonych z nią, związanych z rasizmem, urażających czyjeś wyznanie czy ogólnie przyjęte normy itp. Zabrania się kopiowania czyjejś pracy (plagiat), bez zgody autora (chyba, że plik jest ogólnodostępny w Internecie).

Tylko jeden awatar może być wyświetlany, Emblematy można wysyłać zarówno z własnego komputera, jak i przez adres zewnętrzny. Emblemat nie może zawierać nazwy rang. Dozwolone formaty: JPG, BMP, GIF, PNG.
Nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej lub ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi(dotyczy to m.in. dużej ilości niepotrzebnych wulgaryzmów, treści obrażających drugą osobę lub jej przekonania religijne, itp.), a także pisać w żadnej formie o piractwie(w tym pytać o legalność oprogramowania!). Użytkownik, który się przyzna do posiadania nielegalnej kopii jakiegokolwiek oprogramowania lub nośnika, będzie prosił o pirackie pliki lub sam je przedstawi – zostanie wyrzucony z forum.
Zabrania się podbijania starych lub zakończonych tematów.
Zabrania się pisana całego postu w dużych liter. Nie należy zwiększać czcionki ani zmieniać jej koloru (nie dotyczy administracji). Nie wolno nadużywać emotikon. Duże obrazki, rozdzielczością przewyższające pole posta, należy umieszczać w tzw. spoilerze. Forum nie należy traktować jak chata, więc jeśli dyskusja prowadzona jest zbyt długo i interesuje ona tylko dwie osoby należy skorzystać z  prywatne wiadomości lub komunikatorów. W tematach nie wolno pisać wiadomości nic nie wnoszących do dyskusji i nie na temat. Zanim zadasz pytanie najpierw sprawdź archiwum forum lub skorzystaj z wyszukiwarki. Nie twórz kilku takich samych tematów w bardzo krótkim odstępie czasu lub w kilku kategoriach.
Nie pisz takich samych postów w kilku tematach. Nie wznawiaj bez potrzeby tematów starszych jak 3 miesiące(tzw. odkopywanie tematów). Jeśli chcesz „odkopać” swój temat lub taki, który uważasz, że powinno się wznowić, powiadom o tym administrację. Szanuj gusta i opinie innych, a sam będziesz szanowany.